skip to Main Content

Digitala timers för DIN-skena, väggmontering eller stickkontakt

Digitala timers från Theben finns det ett vecko-, års-, astro, cykel, och impulsprogram. De kan monteras på en DIN-skena (byggbredder från 1 TE till 6 TE), fastsatt på väggen eller monteras på en främre installationspanel uppsättning. Stickkontakt-timer hittar du på Theben i varianterna kvarts- eller radiostyrda. Digitala timers från Theben i korthet:

DIN-skena

DIN-skena

  • 1-6 TE
  • Veckoprogram
  • Årsprogram
  • Astroprogram
 Stickkontakt

Stickkontakt

  • Kvartsstyrd
  • Radiostyrd
Väggmontering

Väggmontering

  • Frontpanelmontering
  • UP-väggmontering
  • Väggmontering
Back To Top